Algemene voorwaarden

Updated versie 25/11/2022

Aangekochte goederen kunnen niet worden geruild noch teruggebracht.

Bij het binnenbrengen van kleding gaat de klant akkoord met volgende algemene voorwaarden:

1.UITBETALINGEN

Van zodra een item verkocht is, kan u langskomen voor de uitbetaling. U dient zelf telefonisch contact op te nemen met Katastrof om uw saldo na te gaan (niet via mail). Uitbetalingen en raadplegingen kunnen enkel op weekdagen, niet op zaterdag of zondag. Voor uitbetalingen >300€ dient u minimaal 2 dagen op voorhand telefonisch te verwittigen.

  1. DEPOT

Katastrof behoudt zich het recht om zelf een selectie te maken in de aangeboden kleding. De selectie gebeurt op de afspraak in de winkel. Vervolgens ontvangt u (in de winkel of via mail) een consignatieticket met de genoteerde items en prijzen. U bent zelf verantwoordelijk om ons te contacteren indien u geen consignatieticket mocht ontvangen. De verkoopprijs wordt door ons bepaald. Wij proberen altijd een correcte schatting te maken naar waarde van het artikel. Tijdens het innamemoment kan u steeds feedback geven over de voorgestelde prijs. Bij verkoop ontvangt u 40% van de verkoopprijs.

  1. EINDDATUM

Op uw consignatieticket vindt u de einddatum wanneer u de niet-verkochte items dient op te halen en ook ten laatste uw openstaand tegoed. Er zijn twee periodes:

  1. Indien de items niet gesoldeerd mogen worden, dient u deze tijdens de ‘PERIODE OPHALEN ZONDER SOLDEN’ op te halen. Indien u de items dan niet heeft afgehaald, behoudt Katastrof zich het recht om deze te solderen.
  2. Indien de items wel gesoldeerd mogen worden dient u de niet-verkochte goederen op te halen tijdens de ‘PERIODE OPHALEN’. Na deze uiterlijke datum gaat de klant akkoord dat Katastrof de goederen mag schenken aan een door ons gekozen goede doel. Het is niet meer mogelijk om na deze datum items terug op te halen. Openstaande tegoeden dienen ook ten laatste tegen de uiterlijke datum van de ‘PERIODE OPHALEN’ te worden afgehaald.
  3. ITEMS OPHALEN DOORHEEN HET JAAR (NIET OP EINDDATUMS)

Items kunnen niet vroeger dan de ophaaldatums, vermeld op het consignatieticket, worden opgehaald. Indien u dit toch wilt, rekenen wij een administratiekost van 20% op de verkoopprijs

  1. SCHADE/DIEFSTAL

Katastrof is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van binnengebrachte items. Wij beveiligen alle items en hebben geïnvesteerd in camerabewaking. De artikelen zijn niet verzekerd tegen water- en brandschade.

 

  1. BTW

Katastrof gaat ervan uit dat de klant zijn binnengebrachte goederen particulier heeft aangekocht en dat er bijgevolg bij aankoop van deze goederen geen ‘BTW in aftrek’ is gebracht. Indien dit niet het geval is (dus als het gaat om niet-particuliere artikelen, waarop BTW in het verleden in mindering is gebracht, bv stock van winkels of aankopen op factuur,..) is het de verantwoordelijkheid van de binnenbrengende klant om ons hiervan op de hoogte te brengen en ons de nodige facturen te bezorgen.

  1. Authenticiteit

Wij verkopen geen namaak. Indien je items bij ons binnenbrengt gaan wij ervan uit dat dit om authentieke artikelen gaat. Indien blijkt dat je namaak-artikelen bij ons hebt binnengebracht, zullen wij alle nadelige schade (advocaatkosten, schadevergoedingen, enz) op jou verhalen. Daarnaast zal u in de toekomst geen zaken meer kunnen binnenbrengen voor verkoop.

 

BIJ BINNENBRENGEN VAN ITEMS GAAT KATASTROF ERVAN UIT DAT JE KENNIS HEBT GENOMEN EN AKKOORD GAAT MET BOVENSTAANDEVOORWAARDEN.

Bij betwisting is de rechtbank van Gent bevoegd.

Contact form